Javanese beliefs (Kebatinan or Kejawen) have principles embodying a "search for inner self" but at the core is the concept of Peace Of Mind. Although Kejawen is a religious category(Agama), it addresses ethical and spiritual values as inspired by Javanese tradition. That can as religion in usual sense of the world, like Christianity, Judaism, Budha or Islam. Kejawen adalah Agama Jawa yang di Ajarkan dalam Budaya Jawa yang di sebut Kejawen. Kawruh kejawen. Ilmu Kejawen, Agama Kejawen

Kumpulan Dasar Kejawen

Mengenai alih bahasa, silahkan Bang Damme yang menjelaskan

Dasar:
1. Sabar
2. Eling
3. Narimo
4. Sepi Ing Pamrih
5. Rame Ing Gawe

Dasar iku mau majarmo dadi "SENSER" kang kanggo kode tumrap aliran pecinta alam dan binatang berbisa terutama ular.

Tujuan:Arso gesang ayem tentrem kalis ing rubedo, ing alam bebrayan sarta ngudi biso sampurna ing titiwanci tinimbalan Gusti Kang Maha Agung sarta pinaringan kanikmatan ing alam kelanggengan.

Kanthi tansah: Mesu budi ing ati manembang ing Gusti tresna asing mring sesami.
Pantangan.
1. Ora kena sikara marang ulo
2. Ora keno mateni ulo
3. Ora kena dhahar iwak ulo
4. Ing dina tingalane dhewe ora kena kanggo kegiatan apa wae wiwit jam 12.00 tumeko jan 12.00 dina tingalane.
5. Ing dina tingalane dhewe oran kena dolanan ulo
6. Ira kena natoni atine liyan.

Kewajiban:
1. Welas asih mring sesami.
2. Dhemen tetulung marang sapa wai kanthi dhasar sepi ing pamrih.

Kompas/Pasaran
1. Wage = Lor
2. Legi = Wetan
3. Pahing = Kidul
4. Pon = Kulon
5. Kliwon = Tengah


http://www.ikastara.org/forums/showthread.php?t=3241
Bagikan :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "Kumpulan Dasar Kejawen"

 
Template By AgamaKejawen
Back To Top