Javanese beliefs (Kebatinan or Kejawen) have principles embodying a "search for inner self" but at the core is the concept of Peace Of Mind. Although Kejawen is a religious category(Agama), it addresses ethical and spiritual values as inspired by Javanese tradition. That can as religion in usual sense of the world, like Christianity, Judaism, Budha or Islam. Kejawen adalah Agama Jawa yang di Ajarkan dalam Budaya Jawa yang di sebut Kejawen. Kawruh kejawen. Ilmu Kejawen, Agama Kejawen

Percakapan Tetangga : Wirayat Jati

Re: WIRAYAT JATI
by frenchleghorn Jul 11, 2008; 11:31pm :: Rate this Message: (use ratings to moderate[?])

sakderengnipun kawulo medhar bab serat wirayat jati......kawulo ingkang tansah kebak kaliyan,dosa punika nyuwun ageng pangapuro dhateng sang hyang jagad nata lan para sarjana,guru,ing tanah jawi ingkang nggadahi lan nurunaken bab kawruh puniko lan kulo nyuwun ngapunten ingkang ageng datang guru ing tanah jawa dene kawulo lancang
medhar bab puniko wirayat jati puniko pituduh ingkang sanyata ,anggelaraken dunung lan pangkat kawruh kasampurnaan ingkang awal diwedhar dening para wicaksana ing tanah jawi.lan wirayat jati punika kapundhut saking kitab tasawuf.gelaripun bab puniko saking kersa penggalih,kaweningan saking raos inggih cipta sasmitaning pangeran,bab puniko kapundut saking pangandikane gusti alloh dateng nabi musa ingkang suraosipun mekaten........ing sabener benere pangeran iku kanyataning pangeran lan pangeran iku mung sawiji.

saking bab puniko,para sarjana ing tanah jawi lan para guru medharaken dados witing kawruh kasampurnan,dene tingkatan wonten 8 pangkat lan pamedharipun kawisikaken wonten kuping kiwo,bab puniko mboten saged kawedhar menawi tiyang dereng kanthuk anugrahing pangeran/ilham.tegese babakan meniko saged kawedaren menawi tiyang sampun kabuka ciptaning/sampun padhang budi pangangenipun.

wejangan kaping awal

pitedah wahananing pangeran,sasadan pangandhikanipun pangeran dateng nabi muhammad
saw.mekaten pengandhikanipun.sajatine ora ono opo opo ,awit duk masih awang uwung
durung ana sawiji wiji kang ana dhihin iku ingsun.ora ono pangeran nanging ingsun sajatine kang hurip luwih suci,anartani warna aran lan pakartiningsun dat,sipat,asma,afngal wedharipun mekaten..kang binasakake,angandhika oar ono pangeran anging ingsun sejatine hurip kang luwih suci,sejatosipun inggih gesang kita punika rinasuk dening pangeran kita ,warna lan nama ,pakarti.sedoyo kapurba wasesa pangeran kita.inggih kang sinuksma,tetep tinetepan.inggih kang misesa.inggih wang........sayekti boten saged den pisah
wonten candake...........

salam

darma


From: Kul Kuthuk
To: Spiritual-Indonesia@...
Sent: Friday, July 11, 2008 10:04:43 PM
Subject: [Spiritual-Indonesia] Balasan: Re: Balasan: Re: Balasan: to Lek BARUNA


Lah...kleresan sanget meniko Lek Baruna,

Menawi panjenengan mboten kewetan mbok bilih kulo saget dipun kintuni babakan " SERAT RIWAYAT JATI " meniko. Kados pundi wedaranipun minongko kanggeh nambahi wawasan dumateng kulo Lek.


Salam- Pepadhang..madhangi Jagad sak isine
cah bau Kencur

Ki-T. Kesit

sang baruna wrote:
sumonggo kemawon mas kuthuk...... ......... .....
kulo wantun ngomong njih wonten buktine,kulo nggadah bukune...... .

kulo mboten wantun wedhar bab wirayat jati cacahing 7 kahanan amargi kulo dereng saged nglampahi,yen menawi njenengan saged utawi sampun nglampahi sumonggo sampean wedhar...... ......ulaheng hongmangacarna ,mataya,awigna, mastuna.masidhem ,upah mayana siwaha suraosipun dhuh hem aduh,kawula nembah ing sukma dununging manembah,sageda tinarima lan angsal ganjaran saking kamirahanipun sanghyang guru,ingkang mengku sakliring papadhang... .
suwun

darma

From: Bambang
Subject: Re: Balasan: to KI TUKUL : [Spiritual-Indonesi a] Re: MANUNGGALING KAWULO ( KARO/LAN ) GUSTI....... ????????? ???????
To: Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
Date: Friday, July 11, 2008, 12:45 PM


Apik tenan....

Kul Kuthuk wrote:
Katur pak Lek Sudrajad,
Sedoyo menoki saking tembung ARAN, ning sejatosipun MBOTEN WONTEN KAWONTENANIPUN nopo ingkang Kasebat KAWULO twin GUSTI.
Awit duk masih AWANG, UWUNG, NGUWUNG durung ono sawiji-wiji lan durung ono JAGAD GUMELAR kangono dingin iku INGSUN. Sejatining kang arang PENGERAN ( Pangiro-iromu ) iku yoh wujud Ingsun yo sejatining Dat ingkang Moho Suci kang angelimputi sifat Ingsun yo iku GESANG kito PRIBADI. Nyawiji manjing ROGO ( Warongko ) soko SIR patang perkoro :
Bumi, Geni, Angin lan Banyu kang aran KAWUJUDANE iIngsun LINAMBARAN Nur, ROSO, Roh, Budi lan Nafsu yoiku warananing wujud Ingsun. kang aran PANGERAN SANYOTO kuwi yo hananing Dat, Asma, Sifat lan Af'al ya araning Menungso Sejati kawujudan Ingsun. Kanggonan Kitab LAJANG pancering URIP lan MOCOWARNO yoiku wujuding kanggonan TULIS TANPO APAN KASUNYATAN. banjur ono tembung A, I, U ateges AKU, IKI, URIP. Hananing URIP sebab ono sing NGURIPI. Hananing KAWULO sebab Ananing GUSTI. Yen ora ono GUSTI wes mesthi ora ono KAWULO. Banjur ono tembung kang aran SIDIKORO kang mujud ake persaksian :
> Ingsun anekseni ing Dat ingsun dhewe, Ingsun adjalining Dating GUSTI
> kang Moho Suci lan Ingsun anekseni kang aran Muhammad iku dadi
> utusaning yoiku Gusti Kang Akaryo Jagad warananing TEKEN Ingsun kang PADHANG
> amadhangi Jagad sajroning PEPADHANG.


Hananing TRIMURTI/TRIKAHONO LOKA sing diarani TELU-TELUNING ATUNGGAL yaiku jagad tetelu kang NYAWIJI diatur dening " Sastro Djendro Wahyuningrat ".
>
> Lek Sudrajad monggo dipun Saring piyambak, menopo ingkang dipun wastani KAWULO kaliyan GUSTI.
>
> Katur Lek Dipo, Lek Sudjanto, Lek Bambang menawi klentu dipun
> leresaken njih...
>
> Salam cah bau Kencur
>
> Ki-T. Kesit
> lereng Gng. Kawi
>
>
> */Sudrajat /* wrote:> -----Original Message-----
> *From:* Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
> [mailto:Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com] *On Behalf Of *Kul Kuthuk
> *Sent:* Thursday, July 10, 2008 4:26 PM
> *To:* Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
> *Subject:* Balasan: RE: [Spiritual-Indonesi a] Re: Bls: ALLAH TIDAK
> MENILAI ORANG KAFIR ATAU TIDAK KAFIR.

> *MATINING ROGO SIRNANING JASAD...
> MANUNGGALAING KAWULO karo GUSTINE....

> URIP tan KENO PATI, LANGGENG tan keno owah gingsir ing kahanan
> jati...MANJING. ..LEBUR NYAWIDJI Dzat kang Moho Suci lan LUNGGUH
> ono neng BUMI ALUS ( Jagad Langgeng )....*
>
> *Ki-T. Kesit


*/Sony /* wrote:
Orang takut mati karena kesadarananya diletakkan pada tubuh
fisiknya…
Nek sadar bahwa kesadarannya ada pada kesadaran rohnya, gak
perlu lagi mati…
Wong sing mati rak ragane……

*SONY H WALUYO (Dhemit Sonthul)*


> * You are what you think about. Beware of your mind.
> ------------ --------- --------- --------- --------- --------- -
> *From:* Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
> [mailto:Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com] *On Behalf Of
> *ekosanjoto
> *Sent:* Thursday, July 10, 2008 2:46 PM
> *To:* Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
> *Subject:* [Spiritual-Indonesi a] Re: Bls: ALLAH TIDAK MENILAI
> ORANG KAFIR ATAU TIDAK KAFIR.
>
>
> Orang yang sadar, paham bahwa Aku tidak pernah mati.
> Di dunia ini hanya sekedar berperan 'meramaikan sandiwara' :-).
>
> Di dunia ini hanya singgah sementara.
> Tidak pernah dilahirkan, dan tidak pernah mati.
>
> Semoga kita bisa menjalani sandiwara ini dengan baik.
>
> Salam,
> BES
>
> --- In Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
> , mang dipo
>
> wrote:

Bagi yang sudah diberi-tahu pasti akan mengetahui kapan saat akan mati. Untuk itu bagi yang sudah mengetahui pasti akan mempersiapkan dirinya pada hari "H" sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan,betul? Salam, dipo


> Internal Virus Database is out of date.
> Checked by AVG.
> Version: 8.0.101 / Virus Database: 270.4.3/1527 - Release
> Date: 6/30/2008 6:07 PMKang Darma - WIRAYAT JATI
by Sudrajat IDSRG Ass MGR OPS Jul 15, 2008; 02:18pm :: Rate this Message: (use ratings to moderate[?])

Ini,…kalau boleh..saya sedikit komentari..

-Ajaran leluhur ..atau kejawen..yang belum murni.., karena masih…ter campur dengan istilah Tasawuf, Musa…yang berarti sinkretisme dengan sufi islam.
- Kalau kejawen..murni…sinkretisme..hanya dengan budhis + hindu ( tidak ada kata gusti Allah, nabi/rasul ).
- Kejawen paling murni…( “ yang aku paling suka “ )..non Budhis – non Hindu : hanya animisme dan dinamisme
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Monggo..kang Darma.., di pun terasaken….

Matur nuwun
Salam sesat
Sudrajat


> *ekosanjoto
> *Sent:* Thursday, July 10, 2008 2:46 PM
> *To:* Spiritual-Indonesia
@yahoogroups. com

> *Subject:* [Spiritual-Indonesi a] Re: Bls: ALLAH TIDAK MENILAI
> ORANG KAFIR ATAU TIDAK KAFIR.
>
>
> Orang yang sadar, paham bahwa Aku tidak pernah mati.
> Di dunia ini hanya sekedar berperan 'meramaikan sandiwara' :-).
>
> Di dunia ini hanya singgah sementara.
> Tidak pernah dilahirkan, dan tidak pernah mati.
>
> Semoga kita bisa menjalani sandiwara ini dengan baik.
>
> Salam,
> BES

----- Original Message ----
From: benediktus_sudjanto benediktus.sudjanto@...

Manusia Jawa yang asli sangat lentur, yang cocok akan merasuk dan yang
tak cocok akan mental-mentul saja di lingkaran luar.
Kelenturan tsb dalam prakteknya adalah penghargaan pada manusia lain
budaya, dan bagi mereka yang tidak tahu, akan dipandang sebagai bentuk
pengorbanan yang tidak perlu dan bahkan dianggap plin-plan.

Walaupun secara ekonomis kurang mampu, tetapi manusia Jawa kalau
kedatangan tamu, pasti disambut dan dilayani dengan baik, bahkan
menjamu tamunya walaupun harus mengutang.

Begitu juga kalau mereka berjualan (bergadang) juga tak ngoyo, tetapi
secukupnya saja, kalau dagangan habis walau hari belum siang, ya tutup
warung. Jarang yang memikirkan buka cabang dan memperpanjang waktu
buka warung dan menambah jumlah dagangan.

Sekarang, mungkin masa pancaroba, sudah banyak yang mengikuti
istilahnya manajemen modern, sehingga bisa dikatakan lupa dengan
Kejawaannya.

Manusia Jawa juga sangat lentur kalau berada di masyarakat berbuda
yang beda dengan budaya & tradisi Jawa, pada umumnya mereka cukup
berhasil bekerja dan menyebar ke perbagai daerah bahkan sampai keluar
negri, dan kebanyakan bisa survive.

Masuknya agama Islam, sesungguhnya kurang disukai oleh kalangan
Penguasa/Raja, karena melalui intrik-2 dan menyebabkan perpecahan di
kalangan keluarga kerajaan. Melalui sunan Kalijaga, yang pandai
memakai sarana ungkapan tradisi Jawa untuk memasukkan agama Islam
kedalamnya. Dimana-mana, tradisi selalu lebih kuat daripada agama,
karena tradisi mengikat kuat masyarakat dengan bentuk-2 ungkapan yang
masuk ke sanubari tiap-2 pribadi.

Ketidaksetujuan masyarakat Jawa yang merefleksikan sejarah mula masuk
dna menguatnya agama Islam di Jawa, terasa di masyarakat dalam
menanggapi intrusi-2 praktek tradisi Arab jaman abad ke 7 yang dari
sananya sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya, yang lebih mengarah ke
modernisme walaupun dalam sistim kerajaan.

Jadi jangan kuatir, energi-2 kelenturan dalam kebaikan dan welas asih,
walaupun terselimuti oleh awan gelap, tetap yang asli tetap asli.
Bagaimana menguak tirai, waktu yang akan bercerita dan suara tetap ada
dan bersanding dengan waktu.

Salam,
sudjanto

--- In Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com, sang baruna
wrote:
>
> ya gak papa ada yg murni ada yg gak
> semua balik ke kita masing masing sebagai pelaku
>
> bagi saya kejawen adalah jalan mendekatkan diri kepada sang hyang wenang
> ntah bagi orang lain apa makna kejawen..... ....
>
> kalo mo jujur ikwal adanya perpaduan islam dan ajaran kejawen timbul
pada jaman
> wali songo diwakili oleh sunan kalijaga...supaya ajaran islam bisa
masuk mau gak mau
> kudu bersinggungan dengan ajaran budha hindu yang sudah ada sejak
ratusan tahun
> lalu........ .....hasilnya ya sekarang ini dalam buku besutan seorang Belanda,...ditulis juga bahwa islam pada masa raja mataram gak sepenuhnya diterima oleh raja dan pembesar disini,..i mean jawa ada rasa enggan menerima mengingat adanya konflik pada waktu itu semua kenyataan ini waktu lah yang menjawab benar apa Salah......tulisan si orang belanda..... ....
>
> salam
>
> darma
>
> saya
>
> --- On Tue, 7/15/08, Jesse Jopie Rotinsulu Jr
wrote:

> From: Jesse Jopie Rotinsulu Jr
> Subject: Re: Kang Darma - [Spiritual-Indonesi a] WIRAYAT JATI
> To: Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
> Cc: Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
> Date: Tuesday, July 15, 2008, 4:02 PM

> Wah pak Drajat jeli yah :)

> Coba sebenarnya Buddha itu artinya Sang
> Sadar - FO dalam bahasa China, Buddha dalam bahasa Sansekerta,
dalam bahasa2 bangsa2 pada masa lalu tentu ada istilah yang belum kita pahami untuk merujuk pada Sang Sadar.

> Sekedar informasi sebelum Sakyamuni
> ada 6 Buddha sebelumnya.. ..
>
> Juga Sakyamuni katakan ada 84.000 aliran Fakultivasi Buddha ( karakter alam semesta SHAN/ WELAS ASIH) sedang pada agama Buddha ada belasan aliran Fa seperti aliran Zen, Tanah suci, Tiantai, Huayan dsb.
Aliran2 diatas pernah dipublikasikan bahkan pada bumi sebelumnya- ini menyangkut sejarah yang sangat2
... [show rest of quote]
panjang.

Mungkin itu cuma soal ISTILAH- ini belum termasuk aliran palsu dan tidak :)
Salam,
jesseprakasa/ falundafahao! !

"Sudrajat"
Sent by: Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
15/07/2008 14:18
> From: Kul Kuthuk
>
> To: Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
>
> Sent: Friday, July 11, 2008 10:04:43 PM
>
> Subject: [Spiritual-Indonesi a] Balasan: Re: Balasan: Re: Balasan:
... [show rest of quote]
to Lek
> BARUNA
> Lah...kleresan sanget meniko
> Lek Baruna,
>
>
>
> Menawi panjenengan mboten kewetan mbok bilih kulo saget dipun
kintuni babakan

> " SERAT RIWAYAT JATI " meniko. Kados pundi wedaranipun minongko
> kanggeh nambahi wawasan dumateng kulo Lek.Salam- Pepadhang..madhangi Jagad sak isine

cah bau Kencur
Ki-T. Kesit

Balasan: Re: Kang Darma - WIRAYAT JATI Click to flag this post

by Harry Rahman Jul 15, 2008; 09:28pm :: Rate this Message: (use ratings to moderate[?])

mohon maaf sekedar memberi tanggapan sebenarnya tradisi & budaya jawa sangat flexibel thd budaya lain dam memang terbukti para perantau kejawen mulai dari afrika barat sampai amerika semuanya survive dan berhasil menurut pengalaman saya bergaul dengan orang-orang asing semua agama di dunia bila dianut di Indonesia menjadi senkretis makanya orang2 arab pun tidak mau mengakui klo indonesia adl negara muslim, (kecuali melakukan sexual abuse kpd TK kita) orang-ornang Itali pun merasa aneh dgn katholik kita orang india pun merasa agak rikuh dgn hindu kita begitu juga dengan orang asing dimana agama berasal saya bersyukur menganut kejawen dengan "style" yg saya pahami karena menjadi berkarakter dan kredibel tanpa melihat latar belakang agama, status, suku dll

Indonesia adalah negara unik, dalam setiap kesempatan saya slalu menekankan kpd rekan2 asing, bahwa indonesia adl negara yg adaptif namun mempunyai budaya yg kuat.

sudah saatnya budaya & tradisi ini mengambil alih kehidupan sosial masyarakat kita yg sudah sedemikian banyak di interevensi oleh budaya asing seperti sunni, shiah, chauvinisme, marxisme, sosialis dan lainnya.
Semua itu tidak ada dalam budaya kita. Kembali saja ke kitab Negara Kertagama.

No imported ideology
kecuali mereka bisa menjadikan budaya & tradisi nusantara (kejawen) sebagai ruh & jasad.


mang dipo wrote:
Bravo buat mas Benz........
Salam bravo, dipo----- Original Message ----
From: benediktus_sudjanto benediktus.sudjanto@...


Manusia Jawa yang asli sangat lentur, yang cocok akan merasuk dan yang
tak cocok akan mental-mentul saja di lingkaran luar.
Kelenturan tsb dalam prakteknya adalah penghargaan pada manusia lain
budaya, dan bagi mereka yang tidak tahu, akan dipandang sebagai bentuk
pengorbanan yang tidak perlu dan bahkan dianggap plin-plan.

Walaupun secara ekonomis kurang mampu, tetapi manusia Jawa kalau
kedatangan tamu, pasti disambut dan dilayani dengan baik, bahkan
menjamu tamunya walaupun harus mengutang.

Begitu juga kalau mereka berjualan (bergadang) juga tak ngoyo, tetapi
secukupnya saja, kalau dagangan habis walau hari belum siang, ya tutup
warung. Jarang yang memikirkan buka cabang dan memperpanjang waktu
buka warung dan menambah jumlah dagangan.

Sekarang, mungkin masa pancaroba, sudah banyak yang mengikuti
istilahnya manajemen modern, sehingga bisa dikatakan lupa dengan
Kejawaannya.

Manusia Jawa juga sangat lentur kalau berada di masyarakat berbuda
yang beda dengan budaya & tradisi Jawa, pada umumnya mereka cukup
berhasil bekerja dan menyebar ke perbagai daerah bahkan sampai keluar
negri, dan kebanyakan bisa survive.

Masuknya agama Islam, sesungguhnya kurang disukai oleh kalangan
Penguasa/Raja, karena melalui intrik-2 dan menyebabkan perpecahan di
kalangan keluarga kerajaan. Melalui sunan Kalijaga, yang pandai
memakai sarana ungkapan tradisi Jawa untuk memasukkan agama Islam
kedalamnya. Dimana-mana, tradisi selalu lebih kuat daripada agama,
karena tradisi mengikat kuat masyarakat dengan bentuk-2 ungkapan yang
masuk ke sanubari tiap-2 pribadi.

Ketidaksetujuan masyarakat Jawa yang merefleksikan sejarah mula masuk
dna menguatnya agama Islam di Jawa, terasa di masyarakat dalam
menanggapi intrusi-2 praktek tradisi Arab jaman abad ke 7 yang dari
sananya sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya, yang lebih mengarah ke
modernisme walaupun dalam sistim kerajaan.

Jadi jangan kuatir, energi-2 kelenturan dalam kebaikan dan welas asih,
walaupun terselimuti oleh awan gelap, tetap yang asli tetap asli.
Bagaimana menguak tirai, waktu yang akan bercerita dan suara tetap ada
dan bersanding dengan waktu.

Salam,
sudjanto

--- In Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com, sang baruna
wrote:
>
> ya gak papa ada yg murni ada yg gak
> semua balik ke kita masing masing sebagai pelaku
>
> bagi saya kejawen adalah jalan mendekatkan diri kepada sang hyang wenang
> ntah bagi orang lain apa makna kejawen..... ....
>
> kalo mo jujur ikwal adanya perpaduan islam dan ajaran kejawen timbul
pada jaman
> wali songo diwakili oleh sunan kalijaga...supaya ajaran islam bisa
masuk mau gak mau
> kudu bersinggungan dengan ajaran budha hindu yang sudah ada sejak
ratusan tahun
> lalu........ .....hasilnya ya sekarang ini
> dalam buku besutan seorang belanda,...ditulis juga bahwa islam pada
masa raja
> mataram gak sepenuhnya diterima oleh raja dan pembesar disini,..i
mean jawa
> ada rasa enggan menerima mengingat adanya konflik pada waktu itu
> semua kenyataan ini waktu lah yang menjawab benar apa
salah......tulisan si orang
> belanda..... ....
>
> salam
>
> darma
>
> saya
Re: Balasan: Re: Kang Darma - WIRAYAT JATI Click to flag this post

by karyan karyan Jul 16, 2008; 11:23pm :: Rate this Message: (use ratings to moderate[?])

Kang Wal,
kok gak pake NGACUNGIN tangan...setujunya, keks..keks..
atau peke Voting saja, atau pake hak Angket kayak DPR gituh.

Salam - setuju
KARI-YAN


--- Pada Rab, 16/7/08, Wal Suparmo menulis:
Dari: Wal Suparmo
Topik: Re: Balasan: Re: Kang Darma - [Spiritual-Indonesia] WIRAYAT JATI
Kepada: Spiritual-Indonesia@...
Tanggal: Rabu, 16 Juli, 2008, 10:04 PM


Salam,
SETUJU NO IMPORTED RELIGION!
Wasalam,
Wal Suparmo

--- On Tue, 15/7/08, Harry Rahman wrote:

---- On Fri,
... [show rest of quote]
7/11/08, Bambang
> wrote:
> From: Bambang
>
> Subject: Re: Balasan: to KI TUKUL : [Spiritual-Indonesi a] Re:
MANUNGGALING

> KAWULO ( KARO/LAN ) GUSTI....... ????????? ???????
>
> To: Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
>
> Date: Friday, July 11, 2008, 12:45 PM
> Apik tenan....
>
>
>
> Kul Kuthuk wrote:
Katur pak Lek Sudrajad,
Sedoyo menoki saking tembung ARAN, ning sejatosipun MBOTEN WONTEN
KAWONTENANIPUN nopo ingkang Kasebat KAWULO twin GUSTI.
Awit duk masih AWANG, UWUNG, NGUWUNG durung ono sawiji-wiji lan durung
ono JAGAD GUMELAR kangono dingin iku INGSUN. Sejatining kang arang
PENGERAN (
... [show rest of quote]
Pangiro-iromu ) iku yoh wujud Ingsun yo sejatining Dat
ingkang Moho Suci kang angelimputi sifat Ingsun yo iku GESANG kito
PRIBADI. Nyawiji manjing ROGO ( Warongko ) soko SIR patang perkoro
:
Bumi, Geni, Angin lan Banyu kang aran KAWUJUDANE iIngsun LINAMBARAN
Nur, ROSO, Roh, Budi lan Nafsu yoiku warananing wujud Ingsun. kang
aran PANGERAN SANYOTO kuwi yo hananing Dat, Asma, Sifat lan Af'al
ya araning Menungso Sejati kawujudan Ingsun. Kanggonan Kitab LAJANG
pancering URIP lan MOCOWARNO yoiku wujuding kanggonan TULIS TANPO
PAPAN KASUNYATAN. banjur ono tembung A, I, U ateges AKU, IKI, URIP.
Hananing URIP sebab ono sing NGURIPI. Hananing KAWULO sebab Ananing
... [show rest of quote]
GUSTI. Yen ora ono GUSTI wes mesthi ora ono KAWULO. Banjur ono tembung

kang aran SIDIKORO kang mujud ake persaksian :
Ingsun anekseni ing Dat ingsun dhewe, Ingsun adjalining Dating GUSTI
kang Moho Suci lan Ingsun anekseni kang aran Muhammad iku dadi
utusaning yoiku NUR MUHAMMAD warananing TEKEN Ingsun kang PADHANG
amadhangi Jagad sajroning PEPADHANG.
Hananing TRIMURTI/TRIKAHONO LOKA sing diarani TELU-TELUNING ATUNGGAL
yaiku jagad tetelu kang NYAWIJI diatur dening " Sastro Djendro
Wahyuningrat ".
Lek Sudrajad monggo dipun Saring piyambak, menopo ingkang dipun
wastani KAWULO kaliyan GUSTI.

Katur Lek Dipo,
... [show rest of quote]
Lek Sudjanto, Lek Bambang menawi klentu dipun

leresaken njih...
Salam cah bau Kencur
Ki-T. Kesit
lereng Gng. Kawi

by semar samiaji Jul 16, 2008; 09:45am :: Rate this Message: (use ratings to moderate[?])

Reply | Show Only this Message
ndak perlu maaf Mas Harry...apa yang Mas tulis cantik koq :-)....justru hal-hal seperti ini yang perlu dibuka dan ditanamkan kepada manusia-manusiaIndonesia....bahwa bangsa ini punya WARNA dari akar budayanya sendiri...dan memang seyogyanya, nilai-nilai dari luar perlu memadukan hal-hal tersebut, TANPA memaksakan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya luhur bangsa ini....
contoh sederhana aja Mas...rasa ayam KFC di Indonesia SANGAT BERBEDA dengan rasa ayam KFC di USA..kenapa? karena tastenya TELAH disesuaikan dengan lidah manusia Indonesia...kenapa di makanan bisa, di budaya TIDAK BISA?...mari dikaji kenapa?....ujung2nya khan ada unsur D U I T.....apalagi di tanah yang subur makmur or sering kawan saya sampaikan yang udah surga ini....contoh lain....saat bangsa Jepang melakukan restorasi meiji, di mana saat itu NILAI-NILAI budaya Bangsa Jepang dibangun dan dijadikan WARNA UTAMA dalam membangun bangsanya...dan ternyata bangsa yang penduduk sedikit dengan kondisi alam yang tidak semelimpah Indonesia, menjadi bangsa yang maju dalam ukuran kehidupan saat ini...nah, saat bangsa Jepang melakukan ini...semua berdecak kagum, begitu pun mungkin manusia Indonesia puji2 ini....Tetapi kenapa saat Bangsa Indonesia mau maju dengan warna utamanya sendiri DIHAMBAT oleh pola pikir dan nada sinis yang justru datang dari manusia2 yang diberi hidup dan kehidupan dari tanah yang subur ini??.....punten..punten...aneh sekali...benar2 aneh.....ya..ini hanya warna dan upaya untuk memberi gambaran fakta hidup dan kehidupan saat ini di Indonesia....dan di atas itu semua, saya salut dan hormat dengan manusia seperti Mas, yang masih mau menyatakan pendapatnya ttg budaya luhur Bangsa Indonesia...saya yakin, walau pun jumlah manusia yang bersedia memberikan nuansa ini dalam jumlah sedikit, namun satu saat kelak...ini akan menjadi sejarah sebagai langkah pembuka bagi generasi bangsa ini berikutnya.....yang merdeka dengan WARNA UTAMA budaya luhur Indonesia...yang WELAS ASIH...dan merdeka lahir dan batin....
salam,
ss
Bagikan :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "Percakapan Tetangga : Wirayat Jati"

 
Template By AgamaKejawen
Back To Top